I  ETAP 

Ten etap rozpoczyna całą przygodę z pracą nad sobą i jest konieczny, by przejść to kolejnego poziomu. Poznajemy tu podstawowe metody komunikacji i ćwiczenia umożliwiające pogłębioną pracę i rozumienie siebie. Ponieważ warsztaty odbywają się w trybie cyklicznym 3 razy do roku otwieramy zapisy na grupę.

CYKL TEMATÓW:

 1.Dawanie z serca-sedno współczującego porozumienia     

 2.Komunikaty, które blokują współczucie                             

 3.Świat uczuć                                                                      

 4.Gniew i wstyd -szansą rozwoju                                        

 5.Empatia wobec innych                                                    

 6.Empatia wobec siebie  

 7.Jak pokochać siebie - rozmowa z „wewnętrznym dzieckiem” 

 8.Wewnętrzny krytyk, doradca czy wróg  

 9.Konflikt miejscem destrukcji lub wzrostu   

10.Jak mówić konstruktywnie słow "nie" 

CEL I METODYKA SPOTKAŃ:

Warsztat oparty jest na metodzie komunikowania się nieprzemocowym i na zdobytym doświadczeniu. Spotkania oparte są na procesie grupowym, który jest istotnym narzędziem w zdobywaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych. Warsztaty przygotowują do budowania kontaktu, zrozumienia, więzi z osobami dla nas ważnymi lub mającymi duży wpływ na nasze życie,   Grupy tworzone są od 5 do 10 osób.  (Przy sytuacji gdy grupa nie stworzy się na dany termin uzgadniany jest nowy termin rozpoczęcia cyklu z uczestnikami )  

 

KOSZTY:

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rezerwacji, wpłata zaliczki 250 zł na pierwszych warsztatach i zgoda na ogólny regulamin obowiązujący uczestników (treść poniżej-przeczytaj).  W przypadku wycofania się osoby lub wpłaty nie terminowej  nie ma możliwości zwrotu kosztów.  Jest  to 10 spotkań po 2,5 godz zegarowe, koszt całości-700 zł, płatności można dokonać w 2 lub 3 ratach-w zależności od ustalenia z prowadzącym. Zapisujemy się na całość warsztatów, nie ma możliwości uczestnictwa tylko w wybranych spotkaniach.  

 

PROPONOWANE TERMINY:

 -TERMINY GRUPA WSPÓLNIE USTALA NA PIERWSZYM SPOTKANIU. 

Pierwsze planowe spotkanie: 16 WRZESIEŃ 2020r-środa

Spotkania są cotygodniowe 

 

PROWADZĄCY:

 Anna Dębska  

 

KONTAKT:

zadzwoń:  500-193-909  

napisz:      warsztatydialogu.ad@gmail.com 

 

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ:

1. Dawanie serca-sedno współczującego porozumienia

Nasz naturalny potoczny język bycia z ludźmi często prowadzi do nieporozumień, zranień i wewnętrznych zawodów. Nieświadomość tego co się dzieje w nas i u innych, wywołuje duże zamieszanie i konflikty, a zatem też dużo stresu i straty w relacjach, które są dla nas ważne. Ten etap prowadzi do przedstawienia głównych ram języka współczucia i poznania jego pierwszych zasad. Pokazuje gdzie i na czym mamy się koncentrować, by wyjść z pułapek komunikacyjnych, w których czasem żyjemy od lat.  

Jeśli chcesz zapisać się na warsztaty lub zasięgnąć

dokładniejszych informacji skontaktuj się:

500-193-909 lub 

warsztatydialogu.ad@gmail.com

                                              tytuł:

"DIALOG A NIE PRZEMOC"

25 godz pracy grupowej

TRWAJĄ ZAPISY NA GRUPĘ WRZEŚNIOWĄ:

2.Komunikaty, które blokują współczucie

Tylko język taki gdzie używamy empatycznego sposobu słuchania i wyrażania siebie daje szanse spotkania się dwóch osób. Zatem tutaj uczymy się spostrzegać komunikaty w naszych rozmowach, które powodują zamiast przybliżenie, oddalenie się dwóch osób lub zerwanie kontaktu. Nauczenie się spostrzegania osądu, porównań i innych agresywnych komunikatów nie jest proste. Często zakorzenione jest w podświadomości i nie jest łatwo dostrzegalne dla naszego ucha i myśli. Ćwiczenia w grupie i ze sobą uczą przyglądania się sobie i porządkowania w nas zamykających schematów działania i myślenia ( poznawanie tzw. „trójkąta dramatycznego”).

3.Świat uczuć

 W dzisiejszym świecie często uczucia odbieramy jako efekt uboczny życia i jego wydarzeń, tymczasem w nich  ukryta jest siła i sens naszego istnienia, one niosą cenny dla nas przekaźnik informacji o nas samych i o tym co dla nas jest ważne. Obnażają nasze braki i opowiadają o naszych pragnieniach. Dlatego odkrywanie ich i nazywanie po imieniu jest niezbędną lekcją z pracy nad językiem serca. W miejscu naszych uczuć jesteśmy najbardziej prawdziwi i autentyczni i tam rozgrywa się ważna lekcja naszych decyzji. Mając z nimi kontakt możemy być wolni i świadomi. Tu uczymy się ich nazywać i o nich opowiadać.

jak to przejść?

4.Gniew i wstyd - szansą rozwoju

Wchodząc w miejsce poznawania ludzi, trzeba dotknąć bardzo niewygodnych dla nas przestrzeni, a są nimi uczucia takie jak gniew i wstyd. Choć są to emocje niezwykle trudne do przeżycia, niosą ogromną siłę ochronną i egzystencjalną. Gniew wyrażany bez dbania o odbiorcę potrafi mocno zranić i zniszczyć.  Poznając  siłę tego uczucia, uczymy się wyrażać go w sposób możliwie empatyczny i niekrzywdzący. Brak kontroli nad nim powoduje ryzyko wejścia w przemoc. Może być ona wtedy wyrażana w sposób jawny, ale też i ukryty lub podświadomy jak w manipulacji i szantażach lub wylewnych potokach słów. Są jednak sposoby na to, by wyrażać go bezpiecznie. 

5.Empatia wobec innych

To jest czas przyglądania się sposobom słuchania negatywnych komunikatów, oraz ukrytych za nimi potrzeb. Rozróżnienie uczuć od myśli wymaga intensywnej pracy i jest często mylone ze sobą. Uczucia nazywamy myślami i odwrotnie -  a to powoduje duże zamieszanie wokół sfery emocji. Danie empatii drugiej osobie w momencie trudnym dla niej jest już prawdziwym wparciem, wyrazem miłości i szacunku. Czy mamy jednak ochotę i siłę dawać innym wsparcie? Okazuje się, że właśnie ten gest przynosi kontakt i rodzi bliskość między ludźmi.  

 

6.Empatia wobec siebie

 Z racji tego, że ktoś nauczył nas takiego, a nie innego świata wewnętrznego zdarzają się duże zamieszania w naszym świecie uczuć i myśli. Nie rzadko nasze systemy myślenia o sobie pozostawiają wiele do życzenia i nie wiemy nawet kiedy sobie „dowalamy”. A mimo to ciągle ponawiamy ten szaleńczy krąg zdarzeń. Empatia względem siebie jest uczeniem się dawania sobie miłości takiej jaką byśmy chcieli otrzymać i jaką możemy dać. Jeśli będzie ona trenowana to z czasem nabywamy umiejętności słyszenia swoich „zranionych” uczuć. Tu intensywnie  przechodzimy szkołę tzw.4 kroków.  

 

7.Jak pokochać siebie- rozmowa z wewnętrznym "dzieckiem”

Dlaczego tyle uwagi wokół nas i co jest w nas ukryte? Otóż zrozumienie siebie i pogodzenie się ze sobą jest fundamentem w drodze do wolności i szczęścia. Akceptacja siebie pozwala na szczere akceptowanie drugiej osoby. A więc usłyszenie swoich pretensji do siebie i tęsknot jest drogą wewnętrznego zdrowienia. Tam uczymy się słyszeć nasze potrzeby, a tym samym kochać siebie. To przynosi wielką ulgę w przeżywaniu siebie . Warsztat ten skupiony jest na odkrywaniu swojej wartości i pokonywaniu tego czego wstydzimy się w sobie.  

 

8.Wewnętrzny krytyk-doradca czy wróg

Nasze sposoby myślenia często są twierdzami niezauważonych krytyków, które chcemy czy nie chcemy mówią nam źle o innych. Mało tego nierzadko myślimy sobie, że to dobre i słuszne, bo przecież uważamy, że prawda została nazwana po "imieniu".Krytyk wewnętrzny to trudny i ciężki do ujarzmienia głos. Płynie on najczęściej z samego środka naszych ran. Jest niezwykle sprytny i przebiegły. Podkłada się on pod naszą osobowość i chowa w podświadomości. Praca grupowa i ćwiczenia niezwykle skutecznie pozwalają uwolnić się od tego niszczącego w nas głosu. Wtedy nasze wnętrze przeradza się z wolnego doradcę, który umie ujarzmiać swoje sądy (czy słuszne czy niesłuszne) i umie je wziąć pod uwagę lub nie.Staje się po prostu wolny.  

 

9.Konflikt miejscem destrukcji czy rozwoju

 To co jest najtrudniejsze w konflikcie to umiejętność rzeczywistego usłyszenia się i jednocześnie opanowania uczuć tak, by nas nie „rozsadziły” i nie doprowadziły do działań, których potem żałujemy.To umiejętność wyrażania, ale chyba przede wszystkim prawdziwego zrozumienia intencji konfliktującego się z nami. To daje nam duże pokłady cierpliwości, zrozumienia i chęci słuchania i dialogu w konflikcie. Przedstawimy tutaj jedna z metod mediacyjnych jako nośnik bezpiecznego dochodzenia do porozumienia i rozwoju.  

 

Regulamin “Warsztatów dialogu”-WAŻNE PRZECZYTAJ

1. Prowadzący warsztaty zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi cyklu 10 spotkań po 2,5 godziny (z 10 min przerwą) związanych z komunikacją interpersonalną.  

2. Celem warsztatów jest nabywanie umiejętności komunikacyjnych i uczenie się we właściwy sposób reagowania z agresywnymi komunikatami.  

3. Organizator warsztatów zastrzega sobie ( w sytuacjach losowych) prawo do zmiany trenerów w czasie prowadzonego kursu.  4. Uczestnik zobowiązuje się do :   

•terminowej wpłaty zaliczki w postaci 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) w terminie podczas prowadzonego pierwszego spotkania warsztatowego.  

•do wpłaty drugiej raty w postaci 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia odbycia się piątego spotkania cyklu warsztatowego i trzeciej raty w postaci 200,00zł  w terminie do dnia odbycia się dziewiątego spotkania cyklu warsztatowego.  

•do odpowiedzialnego, czyli regularnego (min 80% spotkań) uczestnictwa w zajęciach, gdyż nieobecność danej osoby bardzo wpływa na proces całej grupy .  

•do przestrzegania zasad względem grupy czyli: punktualnego przychodzenia na spotkania (poza przypadkiem losowym), zachowania poufności informacji i wypowiedzi udzielanych przez uczestników (tu grupa może sobie stworzyć jeszcze własne zasady, które wspólnie zobowiąże się przestrzegać). Ma to zapewnić wzajemne poczucie zaufania, bezpieczeństwa oraz szacunku wśród uczestników warsztatów.  

5. Terminowa wpłaty zaliczki na pierwszym spotkaniu warsztatowym decyduje o zarezerwowaniu miejsca w warsztatach.  

6. Po zamknięciu grupy czyli wpisaniu się 10 osób na warsztaty system internetowy będzie zapisywał na listę rezerwową. Wpisanie się na listę rezerwową, ale nie daje też gwarancji uczestnictwa w danej grupie. Daje gwarancje uczestnictwa w kolejnej edycji, której termin będzie ustalony po zamknięciu pierwszej grupy pod warunkiem, że grupa warsztatowa zwierze się. Dzień przed rozpoczęciem warsztatów jest ostatnim dniem ustalenia kto z uczestników z listy rezerwowej chce i może uczestniczyć w zajęciach. Odbywa się to przez kontakt z prowadzącym trening.  

7. Uczestnicy w trakcie warsztatów otrzymują materiały szkoleniowe. Mają prawo korzystać z nich jedynie na użytek własny. 

8. Jeżeli uczestnik z powodu choroby lub innych nagłych i losowych przypadków nie jest w stanie uczestniczyć w danym zjeździe warsztatów, Organizator może wesprzeć Uczestnika w znalezieniu możliwości odrobienia tych zajęć w następnych edycjach warsztatów (bez dodatkowej opłaty). Ustalenia te będą wiążące pod warunkiem, że kolejna edycja Kursu będzie realizowana. Sposób odrobienia takich zajęć będzie ustalany indywidualnie z prowadzącym.  

9. Na pierwszym spotkaniu każdy z uczestników Warsztatów otrzyma kopię tego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

WARSZTATY DIALOGU

W ŻYCIU WAŻNE SĄ 3 RZECZY:

WYBÓR, SZANSA I ZMIANA. MUSISZ DOKONAĆ WYBORU, SKORZYSTAĆ Z SZANSY, JEŚLI CHCESZ COŚ W ŻYCIU ZMIENIĆ.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now